اين پرتال بمنظور دسترسي راحت تر كاربران به موارد پركاربرد هواشناسي طراحي گرديده است

لطفا مطلب مورد نظر خود را انتخاب فرمائيد.وضعيت جوي 24ساعت گذشته
وضعيت جوي در حال حاضر
وضعيت جوي 24ساعت آينده
وضعيت جوي راه هاي استان
تصوير ماهواره اي جاري
نقشه سطح زمين جاري
تصاوير پيش بيني امروز
تصاوير پيش بيني فردا
تصاوير پيش بيني گردوغبار
خدمات الكترونيك

شما كاربرگرامي كه داراي وبلاگ يا سايتي مي باشيد ، مي توانيد با قرار دادن كد فريم زير اين صفحه را بطور كامل در يكي از صفحات خود داشته باشيد
توجه داشته باشيد كه پس از راه اندازي كامل سايت آزمايشي هواشناسي همدان، آدرس صفحه به صورت زير تغيير مي يابد
Http://134.Sinamet.ir